Maleagi 3
Afrikaans PWL
1“Let op, Ek gaan My boodskapper stuur en hy sal die pad voor My skoonmaak. Die Meester, wat julle soek, sal skielik na Sy tempel toe kom en die Boodskapper van die verbond, in Wie julle vreugde vind, let op, Hy kom,” sê יהוה-Tzva’ot, 2“maar wie kan die dag van Sy koms verdra? Wie kan staande bly as Hy verskyn? Want Hy is soos die suiweraar se vuur en soos die seep van die wasser. 3Hy sal sit as ’n Smelter en Reiniger van silwer en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle suiwer maak soos goud en silwer sodat hulle aan יהוה offers kan bring in onpartydige opregtheid, 4dan sal die offer van Y’hudah en Yerushalayim vir יהוה aangenaam wees soos in die ou dae en soos in die vroeëre jare,

5dan sal Ek naderkom na julle toe vir oordeel en Ek sal ’n vinnige Getuie wees teen die towenaars, teen die egbrekers, teen die wat vals sweer, teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees onderdruk en teen die wat die vreemdeling wegwys en My nie respekvol vrees nie,” sê יהוה-Tzva’ot,

6“want Ek, יהוה, verander nie; daarom is julle, seuns van Ya’akov, nie verteer nie.

7Vanaf die dae van julle vaders het julle van My instellings af weggedraai en hulle nie gehou nie. Keer terug na My en Ek sal na julle toe terugkeer,” sê יהוה-Tzva’ot, “maar julle vra: “Waarin moet ons terugkeer?”

8“Mag ’n mens God beroof? Tog beroof julle My, maar julle sê: ‘Hoe het ons U beroof?’ In tiendes en offergawes. 9Julle is met ’n vloek vervloek, want julle, die hele nasie, steel van My! 10Bring die hele tiende na die stoorkamer sodat daar kos in My huis kan wees en toets My nou hierin,” sê יהוה-Tzva’ot, “of Ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en vir julle ’n seën sal laat uitvloei totdat dit oorloop, nie, 11dan sal Ek die vreter vir julle bestraf sodat dit nie die opbrengs van die grond sal vernietig nie en ook sal julle wingerdstok op die land nie sy vrug afgooi nie,” sê יהוה-Tzva’ot. 12“Al die nasies sal julle geseënd noem, want julle sal ’n genotvolle land wees,” sê יהוה-Tzva’ot.

13“Julle woorde teen My was arrogant,” sê יהוה. “Tog vra julle: ‘Wat het ons teen U gepraat?’ 14Julle het gesê: ‘Dit is tevergeefs om God te dien en watter voordeel is dit dat ons Sy opdragte uitgevoer het en dat ons in rou voor יהוה-Tzva’ot geloop het? 15Nou noem ons die arrogantes geseënd; nie alleen word die wat boosheid doen, opgebou nie, maar hulle toets God ook en kom vry!’”

16Toe het hulle wat יהוה vrees met mekaar gepraat en יהוה het aandag gegee en gehoor en ’n boek van herinnering is voor Hom geskryf vir dié wat יהוה respekvol vrees en Sy Karakter en Outoriteit (Naam) hoog ag. 17Hulle sal Myne wees,” sê יהוה-Tzva’ot, “op die dag wat Ek My eie besitting voorberei en Ek sal hulle spaar soos ’n man sy eie seun spaar wat hom dien.” 18So sal julle weer onderskei tussen die onpartydige en opregte en die bose, tussen een wat God dien en een wat Hom nie dien nie,

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Malachi 2
Top of Page
Top of Page