Klaagliedere 4
Afrikaans PWL
1Hoe word die fyn goud verwerp, hoe word die lieflike kleure verdof, die stene van die Afgesonderde Plek word op elke straathoek weggegooi!

2Die kosbare seuns van Tziyon, wat beter is as kosbare stene, hoe word hulle gereken soos erdekruike, die werk van die hande van die pottebakker.

3Die vroue ontbloot hulle borste en, soos jakkalse, gee hul aan die kleintjies om te suig; die dogters van my volk het geword soos wonde wat nie kan genees nie en soos volstruise in die wildernis.

4Die tong van die suigeling kleef aan sy verhemelte vas van die dors, kindertjies vra brood, maar niemand breek dit en gee vir hulle nie.

5Hulle wat lekkernye geëet het, is eensaam op die strate; hulle wat groot gemaak is in skarlaken, slaap op mishope,

6want die oortredinge van die dogter van my volk was groter as die sonde van S’dom, wat soos in ’n oomblik omvergewerp is, sonder dat iemand die hand daaraan geslaan het.

7Haar Natzireërs was reiner as sneeu, witter as melk, hulle wange rooier as robyne en hulle vorm mooier as saffier.

8Nou is hulle voorkoms egter swarter as houtskool, hulle word nie herken op die strate nie; hulle vel is verrimpeld aan hul gebeente, dit het opgedroog en soos ’n stok geword.

9Dié wat deur die swaard neergeslaan is, is gelukkiger as die wat deur die honger neergeslaan is, want hulle kwyn weg, soos gewondes wat in die veld gegooi word.

10Die hande van vroue wat omgee, het hulle eie kinders gekook; dit was hulle kos in die verwoesting van die dogter van my volk.

11יהוה het Sy toorn voltooi, Hy het Sy vreeslike woede uitgestort en ’n vuur in Tziyon aan die brand gesteek wat haar fondasies verteer het.

12Die konings van die aarde en al die inwoners van die wêreld het dit nie geglo dat ’n vyand of onderdrukker die poorte van Yerushalayim sou binnegaan nie.

13Dit het gebeur as gevolg van die sondes van haar profete, die oortredinge van haar priesters, wat in haar die bloed van die regverdiges vergiet het.

14Haar prinse het in haar strate rondgedwaal, deurdrenk met bloed sodat niemand hulle klere kon aanraak nie.

15Sonder jouself af van hulle, noem hulle onrein; gaan weg, gaan weg en moenie aan hulle raak nie, want hulle het uitlokking veroorsaak en is gepla. Onder die ander nasies het hulle gesê: “Hulle sal nie langer hier vertoef nie.”

16Ons oë het dof geword van wag op hulp; ons wagters het tevergeefs gewag op ’n nasie wat nie kon red nie.

17Die Teenwoordigheid van יהוה het hulle verdeel, Hy sal hulle nie meer in ag neem nie. Hulle het die persoon van die priesters nie respekteer nie, geen liefdevolle omgee vir die grysaards bewys nie.

18Hulle het jag gemaak op die kleinere mense en hulle wat in die strate loop; ons einde is naby, ons dae is verby, want ons tyd het gekom.

19Ons vervolgers was vinniger as die arende in die lug. Hulle het ons op die berge agtervolg, ons in die wildernis voorgelê.

20Ons, die gesalfde van יהוה, (van wie ons gesê het: “Onder Sy skaduwee sal ons tussen die nasies bly”) se gees is in hulle putte gevang,

21Verbly en verheug jou, dogter van Edom, wat in die land van `Utz bly; die beker sal ook na jou toe aangegee word, jy sal dronk word en jouself kaal uittrek.

22Jou oortredinge het tot ’n einde gekom, dogter van Tziyon; God sal jou nie meer wegdra in gevangeskap nie, maar jou oortredinge sal gestraf word, dogter van Edom, jou sondes is goed ontbloot.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Lamentations 3
Top of Page
Top of Page