Yoganan 10
Afrikaans PWL
1“Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir julle sê: wie nie by die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van ’n ander plek af inklim, hy is ’n dief en ’n rower, 2maar hy wat by die hek ingaan, is die herder van die skape. 3Vir hom maak die hekwag oop en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. 4Wanneer hy sy eie skape uitgelei het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. 5Hulle sal nie saam met ’n vreemdeling gaan nie, maar weghardloop omdat hulle die stem van die vreemdeling nie ken nie.” 6Hierdie vergelykende storie het Yeshua vir hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat Hy vir hulle gesê het nie.

7Yeshua het weer vir hulle gesê: “’n Tydlose waarheid sê Ek vir julle: אנא אנא - Ek is, was, sal wees Wie Ek is, was, sal wees, die Hek van die skape.Yir 23:1-2 maar die skape het nie na hulle geluister nie. 8Almal wat gekom het, is diewe en rowers, 9אנא אנא - Ek is, was, sal wees Wie Ek is, was, sal wees, die Hek en as iemand deur My ingaan, sal hy lewe en hy sal ingaan en uitgaan en weiding kry. 10Die dief kom nie, as net om te steel, dood te maak en te vernietig. Ek het gekom dat hulle lewe kan hê en watter oorvloed daar ook al vir hulle is.Yeg 34:23; Yeg 37:24; Ps 23 Die goeie Herder lê Sy lewe neer vir Sy skape,

11אנא אנא - Ek is, was, sal wees Wie Ek is, was, sal wees, die goeie Herder. 12maar die huurling wat nie ’n herder is nie, wanneer hy ook al die wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, 13maar die huurling hardloop weg omdat hy ’n huurling is en nie vir die skape omgee nie en die wolf kom bytend na die skape en jaag hulle uitmekaar. 14אנא אנא - Ek is, was, sal wees Wie Ek is, was, sal wees, die goeie Herder, Ek ken My eie en My eie ken My, 15net soos My Vader My ken en Ek My Vader ken en Ek My lewe aflê ter wille van die skape,Gen 12:3; Gen 18:14; Gen 26:4; Yes 11:10; Yes 54:1-3; `Am 9:11 16maar Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook bring. Hulle sal ook na My stem luister en die ganse kudde sal een wees met een Herder; 17daarom is die Vader tevrede met My omdat Ek My lewe aflê om dit weer op te neem. 18Niemand vat dit by My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het die outoriteit om dit af te lê en Ek het die outoriteit om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het Ek van My Vader ontvang.”

19Weer was daar verdeeldheid onder die Jode oor hierdie boodskap 20en baie van hulle het gesê: “Hy het ’n demoon en is mal, wat luister julle na Hom?” 21Ander het weer gesê: “Hierdie is nie woorde van iemand wat besete is nie; kan ’n demoon die oë van blindes oopmaak?”

22Dit was die Ganukkahfees in Yerushalayim; dit was winter 23en Yeshua het in die tempel, in die pilaargang van Shlomo, geloop. 24Die Jode het Hom omring en vir Hom gesê: “Hoe lank hou U ons in onsekerheid? As U Die Gesalfde Een is, sê dit vir ons reguit.” 25Yeshua antwoord en sê vir hulle: “Ek het dit vir julle gesê en julle vertrou nie. Die dade wat Ek in die Outoriteit en Karakter van My Vader doen, dié getuig van My, 26maar julle vertrou nie, want julle is nie van My skape nie, net soos Ek vir julle gesê het. 27My skape hoor My stem, Ek ken hulle en hulle loop saam met My. 28Ek gee ook aan hulle die ewige lewe en hulle sal vir ewig nie vernietig word nie en niemand sal hulle uit My hand ruk nie. 29My Vader, wat hulle aan My gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van My Vader ruk nie.Deut 6:4 30Ek en My Vader, Ons is Een.”

31Die Jode het weer klippe opgetel om Hom te stenig. 32Yeshua antwoord hulle: “Ek het vir julle baie, uitstekende dade van die Teenwoordigheid van My Vader af gewys. Oor watter een van dié dade stenig julle My?” 33Die Jode antwoord Hom en sê: “Dit is nie oor ’n goeie daad dat ons U stenig nie, maar oor kwaadpraat van God omdat U wat ’n mens is, Uself God maak.”Ps 82:1-8 34Yeshua antwoord hulle: “Is daar nie in julle wet geskrywe: ‘Ek het gesê, julle is gode,’ nie? 35As dit húlle elohim (god) noem tot wie die Woord van Elohim (God) gekom het en die Skrif nie gebreek kan word nie, 36sê julle vir Hom wat die Vader afgesonder en in die wêreld ingestuur het: ‘U praat kwaad teen God,’ omdat Ek gesê het: ‘Ek is die Seun van Elohim (God)’? 37As Ek nie die dade van My Vader doen nie, moet julle My nie vertrou nie, 38maar as Ek dit doen, al vertrou julle My nie, vertrou die dade sodat julle kan weet en vertrou dat die Vader in My is en Ek in Hom.” 39Hulle het weer probeer om Hom te gryp en Hy het uit hulle hand uit weggekom.

40Hy het weer na die anderkant van die Yarden gegaan na die plek waar Yoganan eers gedoop het en Hy het daar gebly. 41Baie het na Hom toe gekom en gesê: “Yoganan het nie een wonderteken gedoen nie, maar alles wat Yoganan van hierdie Man gesê het, is waar.” 42Baie het in Hom vertrou.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
John 9
Top of Page
Top of Page