Jeremia 13
Afrikaans PWL
1So het יהוה vir my gesê: “Gaan koop vir jou ’n linne gordel en bind dit om jou heupe, maar moet dit nie in water sit nie.” 2Ek het die gordel gekoop volgens die woord van יהוה en dit om my heupe gesit. 3Toe het die woord van יהוה vir die tweede keer tot my gekom en gesê: 4“Vat die gordel wat jy gekoop het, wat om jou heupe is en staan op, gaan na die Eufraat en steek dit daar weg in ’n klipskeur.” 5Ek het gegaan en dit weggesteek by die Eufraat, soos יהוה my beveel het. 6Ná baie dae het יהוה vir my gesê: “Staan op, gaan na die Eufraat en gaan haal die gordel van daar af wat Ek jou beveel het om daar weg te steek.” 7Toe het ek na die Eufraat gegaan en gegrawe en die gordel gevat van die plek af waar ek dit weggesteek het en let op, die gordel was bederf, dit was totaal waardeloos.

8Toe het die woord van יהוה tot my gekom en gesê: 9“So sê יהוה: ‘Net so sal Ek die trots van Y’hudah en die groot trots van Yerushalayim vernietig. 10Laat hierdie bose volk wat weier om na My woorde te luister, wat loop in die hardkoppigheid van hulle verstand, wil en emosie en agter ander gode aan loop om hulle te dien en voor hulle neer te buig, wees net soos hierdie gordel wat totaal waardeloos is, 11want soos die gordel kleef aan die heupe van ’n man, so het Ek die hele huis van Yisra’el en die hele huis van Y’hudah aan My laat kleef,’ verklaar יהוה, ‘om vir My ’n volk te wees, vir roem, vir lofprysing en vir lof en eer, maar hulle het nie geluister nie;’

12daarom moet jy hierdie boodskap vir hulle gee: ‘So sê יהוה, die God van Yisra’el: “Elke kan moet vol wyn gemaak word.’” Wanneer hulle vir jou sê: ‘Weet ons nie baie goed dat elke kan vol wyn gemaak moet word nie?’ 13Dan moet jy vir hulle sê: ‘So sê יהוה: “Let op, Ek is op die punt om al die inwoners van hierdie land te vul met dronkenskap, die konings wat namens Dawid op sy troon sit, die priesters, die profete en al die inwoners van Yerushalayim. 14Ek sal hulle teen mekaar verbrysel, beide die vaders en die seuns saam,” sê יהוה. “Ek sal nie medelye wys of jammer wees of omgee om hulle te vernietig nie.”’”

15Luister en gee aandag; moenie hooghartig wees nie, want יהוה het gepraat!

16Gee eer, lof en aanbidding aan יהוה, julle God, voordat dit donker word en voordat julle voete struikel op die skemerige berge en terwyl julle wag op lig, maak Hy dit tot diep duisternis en verander dit na die skaduwee van die dood,

17maar as julle nie daarna wil luister nie, sal ekself in die geheim huil vir sulke hoogmoed en my oë sal bitterlik huil en afloop in trane omdat die kudde van יהוה gevange geneem is.

18Sê aan die koning en die koninginmoeder: “Verneder julleself en erken en draai weg, want die kroon van julle lof en eer het van jul kop af afgeval.

19Die stede van die Suidland is toegesluit en daar is niemand om dit oop te maak nie; die hele Y’hudah is in ballingskap weggevoer, heeltemal in ballingskap weggevoer!

20Lig op jou oë en sien hulle wat uit die noorde kom. Waar is die kudde wat aan jou gegee is, jou pragtige skape?

21Wat sal jy sê wanneer Hy vroeëre metgeselle wat jy self geleer het, as hoofde oor jou aanstel ? Sal steekpyne jou nie aangryp soos van ’n vrou in kraam nie?

22As jy in jou binneste sê: “Waarom het hierdie dinge met my gebeur?” Weens die grootheid van jou oortredinge is jou rompe opgetel en jou hakskene ontbloot.

23Kan ’n Kushiet sy vel verander of ’n luiperd sy kolle, dan kan julle ook goed doen, julle wat gewoond is om boosheid te doen.

24Ek sal hulle daarom soos drywende strooi voor die woestynwind verstrooi.

25Dit is jou lot, die deel wat Ek vir jou afgemeet het,” verklaar יהוה, “omdat jy My vergeet en op valsheid vertrou het.

26So sal Ek ook jou rompe ontbloot en oplig oor jou gesig sodat jou skande gesien kan word.

27Ek het jou owerspel en jou wellus, die onkuisheid van jou prostitusie en jou verwerplikhede op die heuwels in die wildernis gesien. Wee jou, Yerushalayim, want jy is onwillig om gereinig te word! Hoe lank voordat jy sal erken en berou hê?”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Jeremiah 12
Top of Page
Top of Page