Genesis 5
Afrikaans PWL
1Hierdie is die boekrol van die nageslag van Adam. Die dag toe God Adam geskep het, het Hy hom gemaak om te wees soos God. 2Man en vrou het Hy hulle geskep en hulle geseën en hulle ‘Mens’ genoem, die dag toe hulle geskep is.

3Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, was hy die vader van ’n seun wat was soos hy, sy ewebeeld en hy het hom Shet genoem. 4Die dae van Adam, ná die geboorte van Shet, was agt honderd jaar en hy het seuns en dogters gehad. 5Al die dae van Adam, wat hy geleef het, was nege honderd en dertig jaar en hy is dood.

6Toe Shet honderd en vyf jaar oud was, het hy die vader van Enosh geword. 7Shet het ná die geboorte van Enosh nog agt honderd en sewe jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. 8Al die dae van Shet was nege honderd en twaalf jaar en hy is dood.

9Toe Enosh negentig jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword. 10Enosh het ná die geboorte van Kenan nog agt honderd en vyftien jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. 11Al die dae van Enosh was nege honderd en vyf jaar en hy is dood.

12Toe Kenan sewentig jaar oud was, het hy die vader van Mahalal’el geword. 13Kenan het ná die geboorte van Mahalal’el nog agt honderd en veertig jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. 14Al die dae van Kenan was nege honderd en tien jaar en hy is dood.

15Toe Mahalal’el vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Yered geword. 16Mahalal’el het ná die geboorte van Yered nog agt honderd en dertig jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. 17Al die dae van Mahalal’el was agt honderd vyf en negentig jaar en hy is dood.

18Toe Yered honderd twee en sestig jaar oud was, het hy die vader van Hanokh geword. 19Yered het ná die geboorte van Hanokh nog agt honderd jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. 20Al die dae van Yered was nege honderd twee en sestig jaar en hy is dood.

21Toe Hanokh vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Metushelag geword. 22Hanokh het ná die geboorte van Metushelag nog drie honderd jaar guns by God gevind en hy het seuns en dogters gehad. 23Al die dae van Hanokh was drie honderd vyf en sestig jaar. 24Hanokh het naby God geleef en hy het verdwyn, want God het hom weggevat.

25Toe Metushelag honderd sewe en tagtig jaar oud was, het hy die vader van Lemekh geword. 26Metushelag het ná die geboorte van Lemekh nog sewe honderd twee en tagtig jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. 27Al die dae van Metushelag was nege honderd nege en sestig jaar en hy is dood.

28Toe Lemekh honderd twee en tagtig jaar oud was, het hy vader geword 29en sy seun Noag genoem, want hy het gesê: “Hierdie een sal ons vertroos in ons werk en in die moeitevolle dade van ons hande as gevolg van die grond wat יהוה vervloek het.” 30Lemekh het ná die geboorte van Noag nog vyf honderd vyf en negentig jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. 31Al die dae van Lemekh was sewe honderd sewe en sewentig jaar en hy is dood.

32Noag was vyf honderd jaar oud en Noag het die vader geword van Shem, Gam en Yefet.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Genesis 4
Top of Page
Top of Page