Genesis 1
Afrikaans PWL
1In begin het God die hemele en die aarde geskep. 2Die aarde was vormloos en leeg en duisternis was oor die diep watermassa en die Gees van God het gehang oor die oppervlak van die water.

3God het gesê: “Laat daar lig wees!” en daar was lig. 4God het gesien dat die lig goed was en God het die lig van die duisternis geskei. 5God het die lig ‘Dag’ genoem en die duisternis het Hy ‘Nag’ genoem. Dit was aand en dit was oggend, die eerste dag.

6God het gesê: “Laat daar ’n ruimte wees tussen die waters en laat dit ’n skeiding maak tussen water en water.” 7God het die ruimte gemaak en die water wat onder die ruimte is, geskei van die water wat bo die ruimte is en dit was presies so. 8God het die ruimte hemel genoem. Dit was aand en dit was oggend, die tweede dag.

9God het gesê: “Laat die water onder die hemel op een plek bymekaarkom sodat die droë grond sigbaar word” en dit was presies so. 10God het die droë grond ‘Aarde’ genoem en die versameling van die waters het Hy ‘See’ genoem en God het gesien dat dít goed was. 11God het gesê: “Laat die aarde groen weiding, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, saaddraende vrugte dra, voortbring oor die aarde” en dit was presies so. 12Die aarde het groen weiding, plante wat saad gee, volgens hulle soorte en bome wat saaddraende vrugte dra, volgens hulle soorte voortgebring. God het gesien dat dít goed was. 13Dit was aand en dit was oggend, die derde dag.

14God het gesê: “Laat die ligte in die ruimte van die hemele wees om te onderskei tussen die dag en die nag en laat hulle wees vir tekens en seisoene, vir dae en jare. 15Laat hulle ook wees as ligte in die ruimte van die hemele om lig te gee op die aarde.” Dit was presies so. 16God het die twee groot ligte gemaak: die groter lig om te heers oor die dag en die kleiner lig om te heers oor die nag; asook die sterre. 17God het hulle in die ruimte van die hemele gesit om lig te gee op die aarde, 18om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. God het gesien dat dít goed was. 19Dit was aand en dit was oggend, die vierde dag.

20God het gesê: “Laat die waters met ’n oorvloed van lewende wesens wemel en laat die voëls oor die aarde vlieg in die ruimte van die hemel.” 21God het die groot seemonsters geskep en al die lewende wesens wat beweeg, waarvan die waters wemel, volgens hulle spesies en al die voëls met vlerke, volgens hulle spesies. God het gesien dat dít goed was. 22God het hulle geseën en gesê: “Wees vrugbaar, vermeerder, vul die waters van die see en laat die voëls op die aarde vermeerder.” 23Dit was aand en dit was oggend, die vyfde dag.

24God het gesê: “Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle spesies: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle spesies.” Dit was presies so. 25God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle spesies en die vee volgens hulle spesies en al die diere wat op die grond beweeg, volgens hulle spesies. God het gesien dat dít goed was.

26God het gesê: “Laat Ons die mens maak na Ons beeld, net soos Ons en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde beweeg.” 27God het die mens geskep na Sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskep; man en vrou het Hy hulle geskep. 28God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde beweeg.” 29God het ook gesê: “Ek gee nou aan julle al die saaddraende plante, wat op die hele aarde is en al die bome met saaddraende vrugte. Dit sal julle kos wees. 30Aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ’n lewende asem is, gee Ek al die groen plante as voedsel.” Dit was presies so. 31God het alles gesien wat Hy gemaak het en let op, dit was uitermate goed. Dit was aand en dit was oggend, die sesde dag.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Revelation 22
Top of Page
Top of Page