Yegezk'el 8
Afrikaans PWL
1Dit het in die sesde jaar, op die vyfde dag van die sesde maand terwyl ek in my huis sit en die oudstes van Y’hudah voor my sit, gebeur dat die hand van יהוה-God daar op my val. 2Ek kyk toe en let op, iets wat gelyk het soos ’n mens: vanaf Sy lendene en ondertoe het Hy gelyk soos vuur en van Sy lendene af en boontoe soos helderheid, soos gepoleerde metaal. 3Hy steek, wat die vorm van ’n hand het, uit en gryp my aan my bos hare op my kop en die Gees het my opgelig tussen aarde en hemel en my in die visioene van God na Yerushalayim gebring, na die ingang van die binnekant by die noordelike poort, waar die setel van die afgod van jaloesie, wat opwek tot jaloesie, was. 4Let op, die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van die God van Yisra’el was daar, soos die verskyning wat ek in die vlakte gesien het.

5Toe sê Hy vir my: “Seun van ’n mens, lig nou jou oë op in die rigting van die noorde.” Ek het my oë opgeslaan in die rigting van die noorde en let op, aan die noordekant van die altaarpoort was daar die afgod van jaloesie by die ingang.Mat 24:15; Mar 13:14 6Hy sê vir my: “Seun van ’n mens, sien jy wat hulle doen, die groot verwerplikhede wat die huis van Yisra’el hier doen dat Ek ver van My Afgesonderde Plek af moet wees? Tog sal jy nog groter verwerplikhede sien.”

7Toe bring Hy my by die ingang van die hof en toe ek kyk, let op, ’n gat in die muur. 8Hy het vir my gesê: “Seun van ’n mens, grawe nou deur die muur.” Ek het deur die muur gegrawe en let op, ’n ingang. 9Hy het vir my gesê: “Gaan in en sien die bose verwerplikhede wat hulle hier doen.” 10Ek het ingegaan en gekyk en let op, elke vorm van kruipende ding en wilde diere, verwerplike dinge, saam met al die afgode van die huis van Yisra’el is op die mure reg rondom uitgekerf. 11Voor hulle het sewentig oudstes van die huis van Yisra’el gestaan, met Ya’azanyahu, die seun van Shafan, tussen hulle, elkeen met sy wierookpot in sy hand en die geur van die wolk van wierook het opgestyg. 12Toe sê Hy vir my: “Het jy gesien, seun van ’n mens, wat die oudstes van die huis van Yisra’el in die donkerte doen, elkeen in sy kamer van uitgekerfde beelde? Want hulle dink: ‘יהוה sien ons nie; יהוה het die land verlaat.’” 13Hy sê ook vir my: “Tog sal jy nog groter verwerplikhede sien wat hulle doen.”

14Toe het Hy my gebring na die noordelike ingang van die poort van die huis van יהוה en let op, vroue het daar gesit en huil vir Tammuz. 15Hy sê vir my: “Het jy dit gesien, seun van ’n mens? Tog sal jy nog groter verwerplikhede sien as hierdie.”Yeg 43:8

16Toe bring Hy my in die binneste hof van die huis van יהוה en let op, by die ingang van die tempel van יהוה, tussen die portaal en die altaar, was daar omtrent vyf en twintig manne, met hulle rug na die tempel van יהוה en hulle gesig na die ooste toe en hulle het hulself ooswaarts voor die son neergebuig. 17Hy sê vir my: “Het jy dit gesien, seun van ’n mens? Is dit te gering vir die huis van Y’hudah om die verwerplikhede te doen wat hulle hier gedoen het? Hulle het die land met geweld gevul en My herhalend getart, want let op, hulle sit die tak by hulle neus (trek die neus op) vir My! 18Ék sal daarom inderdaad in toorn handel; My oog sal geen jammerte hê nie, Ek sal nie spaar nie en al roep hulle hardop uit in My ore, nogtans sal Ek nie na hulle luister nie.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse Vertaling (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 7
Top of Page
Top of Page