Esegiël 47
Afrikaans PWL
1Toe het hy my teruggebring na die deur van die huis en let op, water het van onder die drumpel van die huis, na die ooste toe, gevloei en die water het afgevloei van onder, van die regterkant van die huis af, vanaf suid van die altaar. 2Hy het my uitgebring deur die Noordpoort en my aan die buitekant om laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk en let op, water het gesyfer vanaf die suidekant.

3Toe die man na die ooste uitgegaan het met ’n meetlyn in sy hand, het hy ’n duisend el gemeet en hy het my deur die water gelei en dit was enkel diep. 4Weer het hy ’n duisend gemeet en my deur die water gelei en dit was op tot by die knieë. Weer het hy ’n duisend gemeet en my deur gelei en dit was op tot by die heupe. 5Weer het hy ’n duisend gemeet en dit was ’n stroom wat niemand kon deurgaan nie, want die water het so hoog gerys en die stroom so sterk geword dat niemand kon deurgaan nie. 6Hy het vir my gesê: “Seun van ’n mens, het jy dit gesien?” Toe het hy my teruggebring na die wal van die rivier toe. 7Nadat ek teruggegaan het, let op, was daar baie bome op die walle van die rivier, aan die een kant en aan die ander. 8Toe het hy vir my gesê: “Hierdie waters wat uitgaan in die rigting van die oostelike streek en afvloei na die Vlakte (Aravah), sal in die see invloei en meng met die stagnante water en dit vars maak. 9Dit sal gebeur dat al die lewende wesens wat wemel in elke plek waar die rivier kom, sal lewe en daar sal vreeslik baie visse wees omdat hierdie water daarheen gaan en dié vars word; so sal alles lewe waar die rivier gaan. 10Dit sal gebeur dat vissers langs dit sal staan; vanaf `Ein-Gedi tot by `Ein-`Eglayim sal daar ’n plek wees vir die uitsprei van nette. Hulle visse sal volgens hulle spesies wees, soos die visse van die Groot See, vreeslik baie, 11maar sy moerasse en vleie sal nie vars word nie: hulle sal vir sout gelos word. 12By die rivier, op sy walle, aan die een kant en aan die ander, sal allerhande bome groei vir kos. Hulle blare sal nie verdor en die vrugte nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want hulle water vloei vanaf die Afgesonderde Plek en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare vir genesing.”

13So sê יהוה-God: “Hierdie sal die grense wees waardeur julle die land sal verdeel as erfenis tussen die twaalf stamme van Yisra’el; Yosef moet twee porsies kry. 14Julle moet dit verdeel as ’n erfenis, elkeen gelyk met die ander, want Ek het gesweer om dit vir julle voorvaders te gee en hierdie land moet julle as erfenis toeval.

15Hierdie moet die grens van die land wees: aan die noordekant vanaf die Groot See, met die pad na Hetlon, tot by die ingang van Tz’dad; 16Hamat, Berotah, Sibrayim, wat tussen die grens van Dammesek en die grens van Hamat lê, Hatzar-Hatokhon, wat by die grens van Havran is. 17Die grens moet vanaf die see wees tot by Hatzar-`Einon, by die grens van Dammesek en aan die noorde noordwaarts is Hamat die grens; dit is die noordekant.

18Aan die oostekant: vanaf tussen Havran, Dammesek, Gil’ad en die land van Yisra’el sal die Yarden wees; vanaf die noordelike grens tot by die oostelike see moet julle dit meet. Dit is die oostekant.

19Die suidekant na die suide toe sal strek vanaf Tamar tot by die waters van M’rivot-Kadesh, na die spruit van Mitzrayim tot by die Groot see. Hierdie is die suidekant na die suide toe.

20Die westekant sal die die Groot see wees, vanaf die suidelike grens tot by ’n punt oorkant die ingang van Hamat. Dit is die westekant.

21Julle moet hierdie land tussen julle verdeel volgens die stamme van Yisra’el. 22Julle moet dit deur die lot verdeel as ’n erfenis tussen julleself en die vreemdelinge wat in julle midde bly, wat seuns voortbring tussen julle en hulle sal vir julle wees soos ’n kind van die land tussen die seuns van Yisra’el; hulle moet ’n erfenis toegestaan word saam met jou onder die stamme van Yisra’el. 23In die stam waarin die vreemdeling bly, daar moet julle hom sy erfenis gee,” verklaar יהוה-God.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 46
Top of Page
Top of Page