Esegiël 17
Afrikaans PWL
1Die woord van יהוה het tot my gekom en gesê: 2“Seun van ’n mens, lê ’n raaisel voor aan die huis van Yisra’el en praat met hulle in ’n vergelykende storie 3en sê: ‘So sê יהוה-God: “’n Groot arend met groot vlerke, lang vlerkvere, met ’n vol veelkleurige veredos, het na die L’vanon gekom en die top van die seder weggevat. 4Hy het die heel boonste van sy jong takkies afgepluk en dit na die land van handelaars gebring; hy het dit neergesit in ’n stad van handelaars. 5Hy het ook van die saad van die land gevat en dit in vrugbare grond geplant. Hy het dit langs oorvloedige waters neergesit en toe ’n wag daaroor aangestel. 6Toe het dit uitgespruit en ’n lae verspreidende rank geword met sy takke na hom toe gedraai en sy wortels onder hom. So het dit ’n wingerdstok geword en lote gevorm en takke uitgestuur.

7Daar was egter ’n ander groot arend met groot vlerke en baie vere en let op, hierdie wingerdstok het sy wortels na hóm toe gebuig en sy ranke na hom toe uitgestuur vanuit die beddings waar dit geplant is; dat hy dit mag water gee. 8Dit is in vrugbare grond langs oorvloedige waters geplant sodat dit takke kon maak, vrugte dra en ’n pragtige wingerdstok word.’” 9“Sê: ‘So sê יהוה-God: “Sal dit floreer? Sal hy nie sy wortels uitruk en sy vrugte afsny sodat dit verdroog sodat al sy blare verdroog nie? Nie deur groot krag of deur baie mense kan dit weer van sy wortels af opgelig word nie. 10Let op, alhoewel dit geplant is, sal dit floreer? Sal dit nie heeltemal verdroog sodra die oostewind dit vang, verdroog op die beddings waar dit gegroei het nie?”’”

11Weer het die woord van יהוה tot my gekom en gesê: 12“Sê nou vir die rebelse huis: ‘Weet julle nie wat hierdie dinge beteken nie?’ Sê: ‘Let op, die koning van Bavel het na Yerushalayim toe gekom, sy koning en sy prinse gevat en hulle na hom toe in Bavel gebring. 13Hy het een uit die koninklike familie gevat en met hom ’n verbond gesluit en hom onder eed geplaas. Hy het ook die magtiges van die land weggevat 14sodat die koninkryk in onderwerping sou wees en homself nie verhef nie, maar sy verbond sal hou sodat dit kan voortgaan. 15Hy het egter teen hom gerebelleer deur sy afgevaardigdes na Mitzrayim te stuur sodat hulle vir hom perde en baie troepe sou gee. Sal hy suksesvol wees? Sal hy wat sulke dinge doen ontvlug? Kan hy inderdaad die verbond verbreek en ontvlug? 16So waar as Ek leef,’ verklaar יהוה-God, ‘hy sal sekerlik, in die land van die koning wat hom op die troon gesit het, wie se eed hy geminag en wie se verbond hy verbreek het, in Bavel, sal hy sterf. 17Farao, met sy groot leër en baie mense sal hom nie in oorlog help, as hulle walle opgooi en beleëringsmure bou om baie lewens af te sny, nie. 18Hy het die eed geminag deur die verbond te verbreek en let op, hy het sy getrouheid belowe en tog al hierdie dinge gedoen; hy sal nie ontvlug nie.’” 19יהוה-God sê daarom: “So waar as Ek leef, Ek sal sekerlik My eed wat hy geminag het en My verbond wat hy verbreek het op sy kop laat afkom. 20Ek sal My net oor hom uitsprei en hy sal in My strik gevang word. Dan sal Ek hom na Bavel bring en daar in die oordeel met hom tree weens die ontrou daad wat hy teen My gepleeg het. 21Al sy keur manne, in al sy afdelings, sal deur die swaard val en die oorlewendes sal na al die windstreke verstrooi word en julle sal weet dat Ek, יהוה, gepraat het.”

22So sê יהוה-God: “Ek sal van die hoë top van die seder ’n steggie vat en dit insit; Ek sal van die heel boonste van sy jong takkies ’n sagte een afpluk en dit op ’n hoë en verhewe berg plant. 23Op die hoë berg van Yisra’el sal Ek dit plant sodat dit takke kan voortbring en vrugte dra en ’n deftige seder word. Voëls van elke soort sal onder dit nes maak; hulle sal nes maak in die skaduwee van sy takke. 24Al die bome van die veld sal weet dat Ek יהוה is; Ek bring die hoë boom af, verhoog die nederige boom, verdroog die groen boom en laat die droë boom floreer. Ek is יהוה; Ek het gepraat en Ek sal dit uitvoer.”

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Ezekiel 16
Top of Page
Top of Page