Ester 4
Afrikaans PWL
1Toe Mordekhai gehoor het van alles wat gedoen is, het hy sy klere geskeur en ’n roukleed en as aangetrek en uitgegaan deur die stad en hardop ’n bitter klaaglied uitgeskreeu 2en tot so ver as die poort van die koning gekom, want dit was onwettig om met ’n roukleed by die poort van die koning in te gaan. 3In elke provinsie, waar die bevel van die koning en sy wet ook al aangekom het, was daar groot rou onder hulle van Y’hudah met vas en gehuil en klaagliedere; baie het in sak en as gelê.

4Toe Ester se diensmeisies en haar lyfkneg kom en haar vertel, was die koningin baie omgekrap en sy het klere gestuur om Mordekhai aan te trek en om sy roukleed van hom weg te vat, maar hy het dit nie aanvaar nie. 5Toe het Ester vir Hatakh, een van die lyfknegte van die koning, wat hy in haar diens gestel het, geroep en hom beveel om na Mordekhai te gaan om uit te vind wat dit beteken en waarom dit gebeur. 6Hatakh het uitgegaan na Mordekhai, in die strate van die stad wat voor die poort van die koning is. 7Toe vertel Mordekhai hom alles wat hom oorgekom het en van die bedrag silwer wat Haman beloof het om in die skatte van die koning af te weeg om hulle van Y’hudah te vernietig. 8Hy het ook vir hom ’n afskrif gegee van die skrywe wat in Shushan, in die paleis, uitgevaardig is om dit aan Ester te wys en haar te versoek om in te gaan na die koning en hom te smeek en te versoek namens haar volk.

9Hatakh het ingegaan en die woorde van Mordekhai aan Ester vertel. 10Ester het weer met Hatakh gepraat en hom ’n opdrag gegee vir Mordekhai: 11“Al die koning se diensknegte weet dat vir wie ook al, man of vrou, wat na die koning in die binneste voorhof ingaan, sonder dat hy geroep is, net een wet geld: hy moet gedood word, behalwe die een waarna die koning sy goue septer uitsteek sodat hy mag lewe, maar ek is nie geroep om by die koning in te kom, die laaste dertig dae nie.” 12Hy het Ester se woorde vir Mordekhai vertel.

13Toe sê Mordekhai vir hom om Ester te antwoord: “Moenie by jouself dink dat jy, meer as die ander van Y’hudah, sal ontsnap omdat jy in die koning se huis is nie, 14want as jy heeltemal stilbly in hierdie tyd, sal daar verligting en redding vir hulle van Y’hudah vanaf ’n ander plek kom, maar jy en jou vader se huis sal vernietig word en wie weet of jy nie geroep was om na die koninkryk te kom vir ’n tyd soos hierdie nie?”

15Toe sê Ester dat hulle Mordekhai hierdie antwoord moes teruggee: 16“Gaan, versamel almal van Y’hudah wat in die paleis van Shushan te kry is en vas om my ontwil; eet en drink nie, drie dae lank, nag en dag; ek en my diensmaagde sal net so vas; dan sal ek na die koning toe ingaan, wat nie volgens die wet is nie en as ek omkom, dan kom ek om.” 17Mordekhai het gegaan en gedoen alles wat Ester hom beveel het.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Esther 3
Top of Page
Top of Page