Daniël 3
Afrikaans PWL
1N’vukhadnetzar, die koning, het ’n beeld van goud gemaak en sy hoogte was sestig el en sy breedte ses el en hy het dit opgerig in die vlakte van Dura, in die provinsie van Bavel. 2Toe het N’vukhadnetzar, die koning, gestuur om die generaals van die weermag, die landmeesters, die goewerneurs, die regters, die skatmeesters, die raadslede, die advokate en al die heersers van die provinsies bymekaar te maak om na die inwyding van die beeld te kom wat koning N’vukhadnetzar opgerig het. 3Toe het die generaals van die weermag, die landmeesters, die goewerneurs, die regters, die skatmeesters, die raadslede, die advokate en al die heersers van die provinsies bymekaargekom vir die inwyding van die beeld wat koning N’vukhadnetzar opgerig het en hulle het voor die beeld gaan staan wat N’vukhadnetzar opgerig het. 4Toe het ’n aankondiger hard uitgeroep en gesê: “Julle word beveel, o volke, nasies en tale, 5sodra julle die geluid hoor van die horing, fluit, harp, doedelsak en van allerhande musiek met instrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning N’vukhadnetzar opgerig het 6en wie nie neerval en aanbid nie, sal onmiddellik binne-in die brandende vuuroond gegooi word;” 7daarom, op die oomblik toe al die volke die geluid van die horing, fluit, harp, doedelsak en van allerhande musiek met instrumente hoor, het al die volke, nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning N’vukhadnetzar opgerig het.

8Op daardie oomblik het sekere Kasdeërs nader gekom en hulle, wat vanaf Y’hudah is, aangekla. 9Hulle het vir koning N’vukhadnetzar gesê: “O koning, leef vir ewig. 10U, o koning, het ’n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die horing, fluit, harp, doedelsak en van allerhande musiek met instrumente hoor, moet neerval en die goue beeld, wat u opgerig het, aanbid 11en dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne-in die brandende vuuroond gegooi moet word. 12Daar is sekere manne van Y’hudah wat u oor die bestuur van die provinsie van Bavel aangestel het, Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go; hierdie manne het u, o koning, nie in ag geneem nie; hulle dien nie u gode nie en aanbid ook nie die goue beeld wat u opgerig het nie.

13Toe het N’vukhadnetzar in sy toorn en woede, bevel gegee om Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go te bring en hulle het hul voor die koning gebring. 14Toe het N’vukhadnetzar gepraat en vir hulle gevra: “Is dit waar, Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go, dat julle my gode nie dien nie en ook nie die goue beeld wat ek opgerig het, aanbid nie? 15Nou, as julle gereed is, sodra julle die geluid van die horing, fluit, harp, doedelsak en van allerhande musiek met instrumente hoor en neerval en die beeld wat ek gemaak het aanbid, goed, maar as julle nie aanbid nie, sal julle onmiddellik binnein die brandende vuuroond gegooi word en wie is jul God wat julle uit my hand sal verlos?”

16Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go het geantwoord en aan koning N’vukhadnetzar gesê: “Daar is geen doel om u op hierdie saak te antwoord nie, 17want Hy, ons God wat ons aanbid, is in staat om ons te bevry van die brandende vuuroond en Hy sal ons uit u hand bevry, o koning. 18Selfs indien nie, dan sal die koning weet dat ons nie u gode sal dien nie en ook nie die goue beeld wat u opgerig het, sal aanbid nie.”

19Toe is N’vukhadnetzar, die koning, gevul met woede en sy gelaatstrekke het verander teenoor Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go en hy het beveel dat die vuuroond sewe maal warmer as gewoonlik gemaak moet word. 20Hy het sommige van die sterk manne wat in sy leër was, beveel om Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go vas te bind en hulle in die brandende vuuroond te gooi. 21Toe het die sterk manne hulle geboei met hulle broeke, hulle onderklere, hul boklere en hulle tulbande aan en hulle in die brandende vuuroond gegooi. 22Omdat die bevel van die koning dringend was en die oond uitermate warm was, het die vlamme van die vuur daardie manne wat Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go beskuldig het, doodgebrand, 23maar die drie manne, Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go, het vasgebind binne-in die brandende vuuroond geval. Hulle het opgestaan en tussen die vlamme geloop, God geprys en יהוה geseën.

24Toe is koning N’vukhadnetzar verskrik en het haastig opgestaan in groot vrees; hy het gepraat en vir sy prinse gevra: “Het ons nie drie manne geboeid binne-in die vuur gegooi nie?” Hulle antwoord en sê vir die koning: “Dit is waar, o koning!” 25Die koning antwoord en sê: “Let op, ek sien manne los binne-in die vuur loop sonder dat hulle beseer is en die voorkoms van die vierde is soos dié van 'n seun van God.” 26Toe het N’vukhadnetzar nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en gesê: “Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go, diensknegte van die Allerhoogste God, kom uit en kom hier!” Toe het Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go uit die vuuroond uitgekom. 27Al die mense, bevelvoerders van die weermag, goewerneurs, landmeesters en die raadsmanne van die koning, wat almal bymekaar was, het hierdie manne gesien oor wie se liggame die vuur geen mag gehad het nie, of wie se hare op hulle koppe nie geskroei is nie, of wie se broeke nie gebrand is nie of die reuk van die vuur nie aan gekom het nie.

28Toe het N’vukhadnetzar gepraat en gesê: “Geseënd is die God van Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go, wat Sy boodskapper gestuur en Sy knegte bevry het wat in Hom vertrou en die koning se woord verwerp en hulle liggame oorgegee het omdat hulle geen ander god sou dien of aanbid nie, behalwe hulle eie God; 29daarom maak ek hierdie bevel: elke volk, nasie of taal wat sleg praat teen die God van Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go, sal in stukke gesny word en hulle huise geplunder word, want daar is geen ander god wat op dié manier kan bevry nie.” 30Toe het die koning Shadrakh, Meishakh en `Aved-N’go bevordering gegee in die provinsie van Bavel.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Daniel 2
Top of Page
Top of Page