Amos 1
Afrikaans PWL
1Die woorde van `Amos, een van die skaapboere van T’koa, wat hy deur visioene aangaande Yisra’el in die dae van `Uziyah, koning van Y’hudah en in die dae van Yarov’am, seun van Y’ho’ash, koning van Yisra’el, twee jaar voor die aardbewing, gesien het.

2Hy het gesê: “יהוה brul uit Tziyon en verhef Sy stem uit Yerushalayim en die herders se weivelde treur en die top van Karmel droog uit.”

3So sê יהוה: “Oor drie oortredinge van Dammesek, oor vier, sal Ek dit nie herroep nie omdat hulle Gil’ad met skerp ysters gedors het.

4Ek sal ’n vuur oor die huis van Haza’el stuur en dit sal die kastele van Ben-Hadad verteer.

5Ek sal ook die grendel van Dammesek breek en die inwoners uit die vallei van Aven en vir hom wat die septer dra uit Beit-`Eden afsny; so sal die volk van Aram in ballingskap gaan na Kir,” sê יהוה.

6So sê יהוה: “Oor drie oortredinge van `Azah, oor vier, sal Ek dit nie herroep nie omdat hulle ’n ganse bevolking in ballingskap weggevoer het om hulle aan Edom uit te lewer.

7Ek sal ’n vuur stuur op die muur van `Azah en dit sal sy kastele verteer.

8Ek sal ook die inwoners van Ashdod afsny en vir hom van Ashkelon wat die septer dra; Ek sal selfs My krag teen `Ekron vrystel en dié wat oorgebly het van die F’lishtyne sal omkom,” sê יהוה-God.

9So sê יהוה: “Oor drie oortredinge van Tzor, oor vier, sal Ek dit nie herroep nie omdat hulle ’n ganse bevolking aan Edom oorgegee het en nie die verbond van broederskap onthou het nie.

10Ek sal ’n vuur stuur op die muur van Tzor en dit sal sy kastele verteer.”

11So sê יהוה: “Oor drie oortredinge van Edom, oor vier, sal Ek dit nie herroep nie omdat hy sy broer met die swaard agtervolg het terwyl hy sy liefdevolle omgee gesmoor het; sy woede het ook voortdurend verskeur en hy het sy toorn ewiglik behou.

12Ek sal vuur stuur op Teman en dit sal die kastele van Botzrah verteer.”

13So sê יהוה: “Oor drie oortredinge van die seuns van `Ammon, oor vier, sal Ek dit nie herroep nie omdat hulle die swanger vroue van Gil’ad oopgesny het om hulle grondgebied uit te brei.

14Ek sal ’n vuur aansteek op die muur van Rabbah en dit sal sy kastele verteer te midde van gevegskrete op die dag van die geveg en ’n storm op die dag van die orkaan.

15Hulle koning sal in ballingskap gaan, hy, saam met sy prinse,” sê יהוה.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
Joel 3
Top of Page
Top of Page