2 Timotheus 2
Afrikaans PWL
1Jy, daarom, my kind, word versterk in die onverdiende guns wat in Yeshua, Die Gesalfde Een is 2en die dinge wat jy van my gehoor het voor baie getuies, die dinge het ek ook aan vertrouenswaardige manne toevertrou om ook ander te leer. 3Verduur booshede soos ’n goeie soldaat van Yeshua, Die Gesalfde Een. 4Niemand wat ’n soldaat is, is ook betrokke in die sake van die wêreld nie, om só die een tevrede te stel wat hom gekies het. 5As iemand meeding, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls meegeding het nie. 6Dit is gepas dat die boer wat hard werk, eerste deur sy vrugte gevoed word. 7Deurdink wat ek vir jou sê. Mag ons Meester vir jou insig gee in alle dinge!

8Onthou Yeshua, Die Gesalfde Een, wat uit die dood uit opgestaan het; Hy wat uit die saad van Dawid is, volgens my goeie boodskap, 9vir Wie ek booshede ervaar tot die punt van boeie soos ’n boosdoener, maar die boodskap van God is nie geketting nie. 10As gevolg hiervan verdra ek alles ter wille van die wat gekies is sodat hulle ook die lewe wat in Yeshua, Die Gesalfde Een is, kan vind saam met die ewige Gemanifesteerde Teenwoordigheid.

11Dit is ’n betroubare boodskap, want as ons saam met Hom gesterf het, sal ons ook saam met Hom lewe

12en as ons volhardend ly, sal ons saam met Hom regeer, maar as ons Hom ontken, sal Hy ons ook ontken

13en as ons nie in Hom vertrou het nie, Hy bly vertrouenswaardig, want Hy kan Homself nie ontken nie.

14Herinner hulle aan hierdie dinge en beveel hulle voor ons Meester dat hulle geen stryd oor woorde moet hê, wat geen voordeel inhou, tot die omverwerping van dié wat dit hoor nie. 15Let op jouself, dat jy jouself volmaak voor God aanbied, as ’n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die boodskap van die waarheid reguit verkondig 16en leë, vrugtelose praatjies vermy, want hulle sal al meer by hulle boosheid byvoeg, húlle wat daarin praat 17en hulle boodskap sal baie aangryp soos ’n verterende kanker. Een van hulle is Hoemenaios en ’n ander, Filetos, 18hulle wat van die waarheid af weggedraai het en sê dat die opstanding uit die dood reeds plaasgevind het en hulle gooi die vertroue van sommige omver. 19Die fondasie van God staan vas en hierdie is die seël: “יהוה ken dié wat Syne is;” en: “Laat elkeen wat hom beroep op die Karakter en Outoriteit van יהוה, homself afsonder van boosheid.”

20In ’n groot huis is daar nie slegs artikels van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei; sommige tot eer, maar ander tot oneer; 21daarom, as iemand hom daarvan sal reinig, sal hy ’n artikel tot eer wees, geskik vir gebruik deur sy Meester en gereed vir elke goeie daad. 22Vlug weg van al die begeertes van die jeug, hardloop na onpartydige opregtheid, vertroue, liefde, vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid, saam met die wat hulle beroep op ons Meester met ’n suiwer verstand, wil en emosie. 23Bly weg van die woordestryd van dwase wat nie leiding het nie omdat jy weet dat dit ’n stryd veroorsaak, 24maar ’n slaaf van ons Meester behoort nie te baklei nie, maar behoort nederig te wees teenoor almal, lerend en met langdurige geduld 25sodat hy die wat teen hom stry in nederigheid kan leer sodat God hulle dalk sal gee om weg te draai van hulle sonde, hulle die waarheid sal ken 26en hulle tot hul sinne sal kom en losbreek van die strik van die teëstander waardeur hulle gevang was om sy wil te doen.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page