2 Konings 24
Afrikaans PWL
1In sy dae het N’vukhadnetzar, koning van Bavel, opgegaan en Y’hoyakim het vir drie jaar lank sy dienskneg geword; toe het hy omgedraai en teen hom gerebelleer. 2יהוה het die bendes van die Kasdeërs, bendes van die Arameërs, bendes van die Mo’aviete en die bendes van die `Ammoniete teen hom gestuur. Hy het hulle teen Y’hudah gestuur om dit te vernietig volgens die woord van יהוה wat Hy deur Sy knegte, die profete, gepraat het. 3Sekerlik het dit volgens die bevel van יהוה oor Y’hudah gekom, om hulle van Sy Teenwoordigheid te verwyder vanweë die sondes van M’nasheh, volgens alles wat hy gedoen het; 4asook vir die onskuldige bloed wat hy vergiet het sodat hy Yerushalayim met onskuldige bloed gevul het en יהוה wou nie vergewe nie. 5Die res van die dade van Y’hoyakim en alles wat hy gedoen het, is dit nie opgeskryf in die ‘Boek van die Kronieke van die konings van Y’hudah’ nie?

6Y’hoyakim is neergelê by sy vaders en sy seun Y’hoyakhin het in sy plek koning geword. 7Die koning van Mitzrayim het nie weer uit sy land uitgekom nie, want die koning van Bavel het alles gevat wat aan die koning van Mitzrayim behoort het, vanaf die spruit van Mitzrayim tot by die Eufraatrivier.

8Y’hoyakhin was agttien jaar oud toe hy koning geword het en hy het vir drie maande in Yerushalayim regeer en sy moeder se naam was N’gushta, die dogter van Elnatan, van Yerushalayim. 9Hy het boos gedoen in die oë van יהוה, volgens alles wat sy vader gedoen het.

10In dié tyd het die diensknegte van N’vukhadnetzar, koning van Bavel, na Yerushalayim opgegaan en die stad is beleër. 11N’vukhadnetzar, koning van Bavel, het by die stad gekom terwyl sy diensknegte dit beleër het. 12Y’hoyakhin, die koning van Y’hudah, het uitgegaan na die koning van Bavel, hy, sy moeder, sy dienaars, sy bevelvoerders en sy amptenare en die koning van Bavel het hom gevange geneem in die agtste jaar van sy regering. 13Hy het al die skatte van die huis van יהוה en die skatte van die huis van die koning daarvandaan uitgedra en al die goud van die voorwerpe afgesny wat Shlomo, koning van Yisra’el, gemaak het in die tempel van יהוה, net soos יהוה gesê het. 14Toe het hy die hele Yerushalayim, al die bevelvoerders, al die dapper magtige manne, tien duisend ballinge en al die vakmanne en die slotmakers weggevoer; niemand het oorgebly nie, behalwe die armste mense van die land.

15Hy het Y’hoyakhin in ballingskap weggevoer na Bavel, asook die moeder van die koning, die vroue van die koning, sy amptenare, asook die heersende manne van die land het hy in ballingskap uit Yerushalayim na Bavel laat gaan. 16Al die dapper manne, sewe duisend en die vakmanne en die slotmakers, een duisend, almal sterk en in staat om oorlog te maak; dié het die koning van Bavel in ballingskap na Bavel gebring.

17Toe het die koning van Bavel Y’hoyakhin se oom, Mattanyah, in sy plek koning gemaak en sy naam verander na Tzidkiyahu.

18Tzidkiyahu was een en twintig jaar oud toe hy koning geword het en hy het vir elf jaar in Yerushalayim regeer en sy moeder se naam was Hamutal, die dogter van Yirmeyahu, van Livnah. 19Hy het boos gedoen in die oë van יהוה volgens alles wat Y’hoyakhin gedoen het, 20want deur die woede van יהוה het dit in Yerushalayim en Y’hudah gebeur totdat Hy hulle uit Sy Teenwoordigheid weggegooi het. Tzidkiyahu het teen die koning van Bavel gerebelleer.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Kings 23
Top of Page
Top of Page