2 Konings 11
Afrikaans PWL
1Toe `Atalyah, die moeder van Agazyah, sien dat haar seun dood is, het sy opgestaan en die hele koninklike nageslag vernietig, 2maar Y’hosh’va, die dogter van koning Y’horam, die suster van Agazyah, het Yo’ash, die seun van Agazyah, gevat en hom gesteel vanuit die koning se seuns wat doodgemaak is en hom en sy versorger in haar slaapkamer gesit. So het hulle hom dan vir `Atalyah weggesteek en hy is nie gedood nie. 3Hy was saam met haar in die huis van יהוה weggesteek, ses jaar lank terwyl `Atalyah oor die land regeer.

4In die sewende jaar het Y’hoyada gestuur en die bevelvoerders oor ’n honderd van die lyfwagte en van die wagte laat haal en by hom in die huis van יהוה laat kom. Toe het hy met hulle ’n verbond gesluit en hulle onder eed geplaas in die huis van יהוה en vir hulle die koning se seun gewys. 5Hy het hulle beveel en gesê: “Dit is wat julle moet doen: een derde van julle wat op die Shabbat inkom, moet wag hou by die huis van die koning, 6’n derde deel by die poort Sur en ’n derde deel by die poort agter die wagte en julle moet wag hou oor die huis om dit te verdedig. 7Twee dele van julle, almal wat op die Shabbat uitgaan, moet ook waghou by die huis van יהוה vir die koning. 8Dan moet julle die koning omring, elkeen met sy wapens in sy hand en wie ook al in die rye inkom, moet gedood word en julle moet by die koning wees as hy uit- en ingaan.”

9Die bevelvoerders oor ’n honderd het toe alles gedoen soos die priester Y’hoyada beveel het en elkeen het sy manne wat op die Shabbat inkom saam met die wat op die Shabbat uitgaan gevat en na die priester Y’hoyada gekom. 10Die priester het die spiese en die skilde van koning Dawid aan die bevelvoerders oor ’n honderd gegee wat in die huis van יהוה was. 11Die wagte het elkeen gaan staan met sy wapens in sy hand, vanaf die regterkant van die huis tot by die linkerkant van die huis, by die altaar en by die huis, rondom die koning. 12Toe het hy die seun van die koning uitgebring en die koninklike kroon op sy kop gesit, hom gesalf en hom koning gemaak; hulle het met die hande geklap en gesê: “Laat die koning lewe!”

13Toe `Atalyah die stem van die wagte en van die mense hoor, het sy na die mense in die huis van יהוה gekom. 14Sy het gekyk en let op, die koning het by die pilaar gestaan, volgens die gewoonte, met die bevelvoerders en die trompetblasers langs die koning en al die mense van die land was bly en het op trompette geblaas. Toe skeur `Atalyah haar klere en roep uit: “Verraad, verraad!” 15Y’hoyada, die priester, het die bevelvoerders oor ’n honderd, wat oor die leër aangestel is, beveel en vir hulle gesê: “Vat haar uit die rye uit en maak die wat agter haar aankom dood met die swaard,” want die priester het gesê: “Sy moenie in die huis van יהוה doodgemaak word nie.” 16Hulle het haar gegryp en toe sy by die ingang vir die perde van die huis van die koning gekom het, is sy daar doodgemaak.

17Toe het Y’hoyada ’n verbond gesluit tussen יהוה, die koning en die volk dat hulle die volk van יהוה sou wees; ook tussen die koning en die volk. 18Al die mense van die land het in die tempel van Ba’al ingegaan en dit afgebreek; sy altare en sy beelde het hulle deeglik in stukkies gebreek en Mattan, die priester van Ba’al, voor die altare doodgeslaan. Die priester het amptenare aangestel oor die huis van יהוה. 19Y’hoyada het die bevelvoeders oor ’n honderd, die lyfwagte, die wagte en die hele volk van die land gevat en hulle het die koning afgebring uit die huis van יהוה en deur die poort van die wagte na die huis van die koning gegaan en hy het op die troon van die konings gaan sit. 20Al die mense van die land was bly en die stad rustig, want hulle het `Atalyah met die swaard doodgemaak by die koning se huis.

21Yo’ash was sewe jaar oud toe hy koning geword het.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Kings 10
Top of Page
Top of Page