2 Kronieke 13
Afrikaans PWL
1In die agttiende jaar van koning Yarov’am, die seun van N’vat, het Aviyah begin heers oor die stam van Y’hudah. 2Hy het drie jaar lank in Yerushalayim regeer. Die naam van sy moeder was Ma’akhah, die dogter van Uri’el uit Giv’ah. 3Aviyah het ’n leër van dapper krygsmanne gemobiliseer, vier honderd duisend jong manskappe, wat op hulleself geneem het om teen Yarov’am, die seun van N’vat te gaan veg. Yarov’am het ook ’n leër gemobiliseer en het gekom om teen hom te veg met agt honderd duisend jong manskappe, magtige helde.

4Aviyah het bo-op die berg Z’maraim gaan staan, wat aan die kant is van die Efrayimgebergte en gesê: “Luister na my, Yarov’am, seun van N’vat en die hele Yisra’el! 5Miskien weet julle dat יהוה, die God van Yisra’el, die koninkryk oor Yisra’el aan Dawid gegee het vir ewig, aan hom en aan sy seuns, deur ’n verbond aangaande die koningskap, 6nogtans het Yarov’am, die seun van N’vat, die dienskneg van Shlomo, seun van Dawid, opgestaan en teen sy meester gerebelleer 7en sekere bose manne by hom bymekaar gemaak en hulle sterk gemaak teen Regav’am, seun van Shlomo toe Regav’am jonk en onervare was en nie geweet het wat om te sê nie en nie die mense vertroos het aangaande die swaar las wat sy vader, Shlomo, op hulle gelê het nie.

8Selfs nou, wat kan julle sê? Julle het weggegaan en die koninkryk van die huis van Dawid verwerp en dooie gode gaan aanbid. Ek heers oor ’n enkele stam, maar julle oor baie stamme en daar is goue kalwers by julle wat Yarov’am, seun van N’vat, vir julle gemaak het. 9Julle het die priesters, die seuns van Aharon en die Leviete uitgegooi en vir julleself priesters gemaak uit die volke van die lande. Wie ook al kom om ’n offer te bring, van hom vat julle ’n jong bul en sewe ramme en hy word ’n priester van wat nie gode is nie, 10maar ons, ons het יהוה, ons God, nie verlaat nie en die priesters wat tot יהוהdien is seuns van Aharon en die Leviete dien soos hulle moet. 11Hulle offer brandoffers tot יהוה elke oggend en elke aand, asook soet wierook en stel die brode van die Teenwoordigheid op op die rein tafel. Die goue kandelaar met sy lampe word elke aand opgesteek deur ’n jongman wat beheer het daaroor. So hou ons wag oor die instellings van יהוה, ons God. 12Julle het Hom verlaat en agter dooie gode aangegaan en dien hulle en aanbid hulle en het יהוה, die God van julle vaders, verlaat; daarom sal julle nie voorspoedig wees in hierdie wêreld nie.”

13Yarov’am het egter ’n hinderlaag agter hulle laat omgaan sodat hulle voor Y’hudah was en die hinderlaag agter hulle. 14Toe Y’hudah agtertoe kyk, let op, was die geveg meteens voor en agter hulle en hulle het na יהוה uitgeroep en die priesters het op die trompette geblaas. 15Dit het gebeur toe die manne van Y’hudah skreeu, het יהוהvir Yarov’am, seun van N’vat en die hele Yisra’el voor Aviyah en Y’hudah verslaan. 16Die seuns van Yisra’el het gevlug voor Y’hudah. 17Aviyah het hulle met ’n groot slag doodgemaak sodat van Yisra’el vyf honderd duisend jongmanne gesneuwel gelê het, 18dus is die seuns van Yisra’el in dié tyd verslaan en die seuns van Y’hudah het oorwin omdat hulle gesê het: “Ons vertrou op יהוה, die God van ons vaders.” 19Aviyah het Yarov’am agternagesit en groot stede van hom afgeneem: Beit-El met sy weivelde, Y’shanah met sy weivelde en `Efrayim met sy weivelde.

20Yarov’am het ook nie weer sterk geword in die dae van Aviyah nie en יהוה het hom geslaan en hy het gesterf.

21Aviyah het sterk geword en hy het veertien vroue getrou en daar is twee en twintig seuns en sestien dogters vir hom gebore. 22Die res van die dade en lewe van Aviyah, let op, is opgeskryf in die gedigte van die profeet `Iddo.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
2 Chronicles 12
Top of Page
Top of Page