1 Samuel 7
Afrikaans PWL
1Die manne van Kiryat-Ye’arim het gekom en die ark van יהוה gevat en dit in die huis van Avinadav op die heuwel gebring en hulle het sy seun El’azar afgesonder om die ark van יהוה te versorg. 2Vanaf die dag dat die ark in Kiryat-Ye’arim gekom het, het daar ’n lang tyd verloop, want dit was twintig jaar en die hele huis van Yisra’el het agter יהוה aan geweeklaag.

3Toe het Sh’mu’el met die hele huis van Yisra’el gepraat en gesê: “As julle met jul hele verstand, wil en emosie terugdraai na יהוה, die vreemde gode en die `Ashtarot tussen julle uit verwyder en julle verstand, wil en emosie op יהוה rig en Hom alleen dien, sal Hy julle bevry uit die hand van die F’lishtyne.” 4Die seuns van Yisra’el het die Ba’als en die `Ashtarot verwyder en יהוה alleen gedien.

5Toe het Sh’mu’el gesê: “Versamel die hele Yisra’el by Mitzpah en ek sal tot יהוה vir julle bid.” 6Hulle het by Mitzpah bymekaargekom, water opgetrek en dit voor die Teenwoordigheid van יהוה uitgegiet en op daardie dag gevas en daar gesê: “Ons het gesondig teen יהוה.” Sh’mu’el het die seuns van Yisra’el by Mitzpah gerig.

7Toe die F’lishtyne hoor dat die seuns van Yisra’el by Mitzpah bymekaargekom het, het die meesters van die F’lishtyne teen Yisra’el opgetrek en toe die seuns van Yisra’el dit hoor, was hulle bang vir die F’lishtyne. 8Toe sê die seuns van Yisra’el vir Sh’mu’el: “Moenie ophou om na יהוה, ons God, uit te roep namens ons nie dat Hy ons uit die hand van die F’lishtyne mag red.” 9Sh’mu’el het ’n suiglam gevat en dit as ’n volkome brandoffer aan יהוה geoffer en Sh’mu’el het tot יהוה uitgeroep namens Yisra’el en יהוה het hom geantwoord. 10Sh’mu’el het die brandoffer gebring en die F’lishtyne het nadergekom om teen Yisra’el te veg, maar יהוה het op dié dag met ’n groot donderslag teen die F’lishtyne gedonder en hulle in verwarring gebring sodat hulle verslaan is voor Yisra’el. 11Die manne van Yisra’el het uit Mitzpah uitgetrek en die F’lishtyne agtervolg en hulle neergeslaan tot so ver as onderkant Beit-Kar.

12Toe het Sh’mu’el ’n klip gevat en dit opgerig tussen Mitzpah en Shen en dit Evenha`Ezer genoem en gesê: “Tot hiertoe het יהוה ons gehelp.” 13So is die F’lishtyne onderwerp en hulle het nie meer die gebied van Yisra’el binnegekom nie en die hand van יהוה was teen die F’lishtyne, al die dae van Sh’mu’el. 14Die stede wat die F’lishtyne van Yisra’el afgevat het, is tot Yisra’el herstel, van `Ekron af tot by Gat en Yisra’el het hulle gebied uit die hand van die F’lishtyne bevry. Daar was vrede tussen Yisra’el en die Emoriete.

15Sh’mu’el was rigter oor Yisra’el al die dae van sy lewe. 16Hy het van jaar tot jaar rondgetrek na Beit-El, Gilgal en Mitzpah en Yisra’el op al hierdie plekke gerig. 17Dan gaan hy na Ramah terug, want sy huis was daar en daar het hy Yisra’el gerig en daar vir יהוה ’n altaar gebou.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
1 Samuel 6
Top of Page
Top of Page