1 Petrus 4
Afrikaans PWL
1As Die Gesalfde Een daarom in julle plek na die liggaam gely het, het julle ook dieselfde gesindheid verkry: dat elkeen wat aan sy vleeslike liggaam gesterf het, opgehou het met alle sonde, 2om gedurende die tyd wat hy in die vlees is, nie meer volgens menslike begeertes te leef nie, maar volgens die wil van God, 3want dit is genoeg dat julle in die tyd wat verby is, die wil van die ander nasies uitgevoer het in julle lewens deur in losbandigheid, dronkenskap, hoerery, orgies en in die aanbidding van demone te leef. 4Let op, nou is hulle verbaas en beledig julle as julle nie saam met hulle in die losbandigheid instorm nie. 5Hulle sal rekenskap gee aan God, wat die lewende en die wat dood is, sal oordeel, 6want as gevolg hiervan het Hy ook aan die dooies die goeie boodskap verkondig sodat hulle in die vlees geoordeel kan word as mens, maar sal lewe deur God in die Gees,

7maar Hy, die Einde van alles, het gekom. As gevolg hiervan, wees beskaamd en word wakker om te bid. 8Voor enige iets anders moet julle mekaar aanhou liefhê, want die liefde bedek ’n menigte sondes. 9Wys liefde teenoor vreemdelinge sonder om te kla. 10Laat elkeen van julle sy naaste met die geestelike gawe wat hy ontvang het, dien soos goeie hoofde van die unieke huis van onverdiende guns van God. 11As iemand praat, laat dit wees volgens die woorde van God; as iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God hom gee sodat God in alles wat julle doen geëer, geloof en aanbid kan word deur Yeshua, Die Gesalfde Een, aan Wie die eer, lof, grootheid en krag toekom vir ’n tydlose ewigheid. Dit is waar.

12Julle vir wie ek lief is, verbaas julle nie oor die toetsinge wat oor julle kom, asof iets vreemds met julle gebeur nie, want dit is tot julle toetsing, 13maar verheug julle daarin dat julle deel aan die lyding van Die Gesalfde Een, want net so sal julle jul ook verheug in die openbaring van Sy Gemanifesteerde Teenwoordigheid en spring van vreugde. 14As julle beledig word oor die Outoriteit en Karakter van Die Gesalfde Een, is julle gelukkig omdat die Gees van eer, lof en aanbidding van God op julle rus, 15solank niemand van julle as moordenaar, dief of boosdoener ly nie. 16As een egter as ’n volgeling van Die Gesalfde Een ly, moet hy hom nie skaam nie, maar laat hom God daardeur loof in hierdie Karakter en Outoriteit (Naam), 17want dit is tyd dat die oordeel moet begin by die huis van God. As dit egter by ons begin, wat sal die gevolg wees vir dié wat nie oortuig is van die goeie boodskap van God nie? 18As die onskuldige skaars kan lewe, waar sal die bose en sondaar gevind word? 19As gevolg hiervan, laat die wat volgens die wil van God ly, hulle gees aan Hom toevertrou deur goeie dade, soos aan ’n vertrouenswaardige Skepper.

Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse (Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaans Translation of the Bible). Courtesy of www.padwlewe.ch. Used by Permission.

Bible Hub
1 Peter 3
Top of Page
Top of Page